Verden/Arkiver/VG: Pastor – Foreldrene vet best hvordan barna bør tas hånd om

VG: Pastor – Foreldrene vet best hvordan barna bør tas hånd om

Demonstrasjoner mot det norske barnevernet i 20 land i dag
Verdens Gang
16. April 2016

OSLO/NEW YORK (VG) Under slagord som «Barnevernet dreper» og «Send barna hjem nå» ble det protestert mot norsk barnevern over hele verden lørdag.

VG: Pastor – Foreldrene vet best hvordan  barna bør tas hånd omI DAG: Mange har samlet seg utenfor Stortinget i ettermiddag for å demonstrere mot barnevernet. Foto: TROND SOLBERG.

Av HILDE KRISTINE MISJE, MARIANNE VIKÅS, RUNA RØED og IRENE RØNOLD

Foran Stortinget i Oslo hadde flere hundre mennesker samlet seg for å vise sin motstand mot norsk barnevern.

En av dem er en mor som selv forteller at hun har opplevd å bli fratatt sønnen.

- Barnevernet må erstattes. Vi trenger et barnevern som kan hjelpe famili- er, og ikke splitte dem, sier moren til VG.

Det var ikke bare i Oslo at det har blitt demonstrert i dag. Både i Bergen, Haugesund, Stryn og Vennesla har det vært varslet demonstrasjoner - i tillegg til demonstrasjoner i 20 andre land, ifølge facebook-siden til Glo- bal protest against Barnevernet.

Demonstrasjonene startet etter en barnevernssak som involve- rer foreldrepar med tilknytning til Romania bosatt på Vestlan- det, og har ført til en rekke markeringer i flere land de siste månedene. I tillegg har over 50.000 markert sin støtte til paret

Denne saken handler om:

Barnevernet gjennom en underskriftskampanje som ble startet i USA. Noen av påstandene fra utlan- det har tidligere blitt karakterisert som «åpenbart feilaktige og helt vanvittige» av Bar- ne, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Også utenfor det norske konsulatet på Manhattan i New York ble det demonstrert lør- dag.

– Vi håper at dette vil hjelpe. Vi håper at det kan legge press på barnevernet, sier en av arrangørene i New York, Daniel Grecu til VG.

Flere rumenske baptistkirker i New York og i Pennsylvania står bak demonstrasjonen i New York.

– Vi stopper ikke her. Vi kommer til å fortsette å kjempe helt til barna er tilbake hos for- eldrene sine. Vi kommer ikke til å svikte når en av familiene våre blir utsatte for noe slikt, sier en av demonstrantene, Constantin Cristea.

Også i Stryn møtte det opp demonstranter lørdag. En av dem var Tor Åge Berglid, som er styreleder for organisasjonen Barnas beste.

- Bruken av akuttvedtak er et havari. Når man gjør en akutt omsorgsovertakelse, viser det at staten har feilet i hjelpelinjene. Barnevernet må samhandle mer med andre etater, sier han.

Mener barnevernet bør legges ned

Pastor og leder for European Apostolic Leaders Jan-Aage Torp er en av de som lenge har engasjert seg i protestene mot norsk barnevern.

Les også: Russisk barneombud anklager Norge for «barneterror»

Han mener barnevernet, slik det fungerer i dag, bør legges ned.

- Dagens barnevern er så forfeilet at vi ikke trenger det lenger. Ledelseskulturen, frem- gangsmåten og hemmeligholdet gjør at det utøves et voldsomt press på foreldrene, som igjen fører til at det skapes et fiendebilde mellom foreldre og barnevernet, og en skam- kultur som gjør at foreldrene ikke tør å varsle om det er problemer i hjemmet.

– Et klask har aldri ødelagt livet til noen

– Det er foreldrene som best vet hvordan barna bør tas hånd om. De fleste saker avgjø- res ved hastevedtak, uten at foreldrene vet hvorfor barna blir tatt fra dem og uten at det er gjort noen forsøk på å finne enn annen og bedre løsning. Hastevedtak er noe som kun bør benyttes om barna er i stor fare i hjemmet, mener han.

Han mener regelen bør være at foreldrene i størst mulig grad bør fortsette å ha omsor- gen for barna, men at barnevernet må komme med innspill dersom de har fått bekym- ringsmeldinger.

– Men er det ikke barnevernets oppgave å sikre at barnas rettigheter blir oppfylt?

– Jo, det er det. Men er det best at foreldrene eller en oppnevnt psykolog taler barnas sak? Det finnes alt for mange eksempler på at psykologer bare gjør som barnevernet krever av dem.

– Hva med situasjoner der det mistenkes at et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep i hjemmet?

– En slik bekymringsmelding må selvsagt tas på alvor. Men i stedet for å ta barna rett ut av hjemmet bør man besøke familien, og høre hva de sier. Der fleste foreldre er glade i barna sine og vil samarbeide med barnevernet. Barnevernet må kartlegge familiens vilje til endring, og starte en god endringsprosess i samarbeid med familien. Alternativer fra å ta barnet ut av hjemmet er at noen for eksempel kan overnatte der noen dager, for å observere hvordan familien fungerer. Man må bruke skjønn. Det er for eksempel for- skjell på grov vold i hjemmet og at et barn får et lite klask av en forelder. En klask har aldri ødelagt livet til noen, hevder han.

Alle former for klaps og fysisk vold mot barn er ulovlig i Norge.

Les også: Departementet om protester mot norsk barnevern: – Tar det på alvor

– Irrelevant Barnepsykolog Ingrid Sønstebø har vært sakkyndig i flere barnevernssaker, og er dom- mer i fylkesnemndene hvor disse sakene ofte tas opp. Hun omtaler Torps argumenta- sjon som irrelevant. – Skal jeg ta Torp helt på ordet så har han rett i at ikke ett klask ødelegger et barn, selv om jeg er sterkt imot vold mot barn. Men det er ikke det som gjør at foreldre fratas bar- na sine heller, det er snakk om mer alvorlige forhold, sier hun. Hun forstår at å bli fratatt barna sine skaper sinne og fortvilelse, men understreker at dette heller ikke er noen lett jobb for barnevernet. – Dette er noe mange ansatte i barnevernet sliter med. Men noen ganger er det nødven- dig, og da må barnets beste veie tyngre enn hensynet til foreldrene. Det må være det viktigste.

– Viktig å lytte når barnevernet får kritikk

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai-Morten Terning ønsker debat- ten om barnevernets rolle velkommen.

- For det første er det veldig viktig for oss at barnevernet har høy tillit, for mesteparten av barnevernets arbeid er lokale hjelpetiltak for familier, slik at barna kan få en bedre hverdag. Da er det viktig å lytte når barnevernet får kritikk, men det er også viktig å korrigere feilaktige påstander, sier Terning til VG.

Terning sier han deler en del av Torps bekymringer rundt barnevernet.

- Men selv om det finnes forbedringspotensial, er jeg helt uenig i at barnevernet bør leg- ges ned. Man må passe seg for å dømme systemet basert på enkeltssaker, sier han.

Terning er ikke enig med Torp i at foreldre har for lite rettsvern i barnevernet.

- Vedtak om omsorgsovertakelse tas ikke av barnevernet, men av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Foreldrene har fri rettshjelp i disse prosessene, og mulighet til å ta saken videre til Tingretten. Foreldrene kan også påklage vedtaket om omsorgs- overtakelse en gang i året.

Mener de fleste er fornøyde med barnevernet

Terning mener likevel at barnevernet i en del kommuner har en vei å gå for å bli bedre på å tilby hjelpetiltak til familien som trenger hjelp.

- Loven er klar på at barnevernet skal gjøre minst mulig inngripen ovenfor familier og omsorgsovertakelse skal kun benyttes når barn har behov for beskyttelse fra overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Barnevernet skal tilby foreldre som trenger hjelp blant annet foreldreveiledningskurs og andre hjelpetiltak, og det er et arbeid som kan forbedres i en del kommuner.

Statssekretæren opplyser at departementet skal ha en uavhengig gjennomgang av rekke barnevernssaker, for å se hvordan systemet kan forbedres.

- Det har vært noe kritikk mot de sakkyndiges rolle i barnevernssaker og det skal også bli vurdert i denne gjennomgangen. Men at psykologene bare gjør som de får beskjed om av barnevernet er ikke en oppfatning jeg deler.

- Har Torp rett i at dagens barnevernsystem kan gjøre at foreldre blir redde for å melde fra om hjelpebehov i familien?

- De som får hjelp hjelpetiltak fra barnevernet er i stor grad fornøyd. Men vi vet også at det er en del som har angst for barnevernet og frykter for at barnevernet skal komme og ta barna deres. Det er synd, for barnevernets arbeid er i stor grad å hjelpe familier lokalt, og gjøre livet bedre for barna.

Related documents
Powered by Cornerstone