Verden/Arkiver/Lausanne II i Manila: Lausannekongressen utfordrer til intensivert evangelisering

Lausanne II i Manila: Lausannekongressen utfordrer til intensivert evangelisering

Korsets Seier
28. July 1989
Lausanne II i Manila: Lausannekongressen utfordrer til intensivert evangeliseringLausanne II i Manila

(Jan-Aage Torp, Korsets Seier) Historiens mest internasjonale kristne samling med 4336 deltakere fra 191 nasjoner ble avsluttet i Manila, Filippinenes hovedstad, forrige torsdag kveld. Den internasjonale Lausannekomite for verdensevangelisering sto for denne kongressen som utfordret hele kirken til å bringe hele evangeliet til hele verden. Tema for kongressen var «Forkynn Kristus til han kommer!»

10 dager med tårer, jubel og lovsang

Kongressen samlet deltakere fra nesten alle verdens nasjoner. Bredden i forkynnelse, undervisning, utfordringer, og kultur-bakgrunn var i seg selv en av kongressens viktigste inntrykk.
Den evangelikale kristenhet representerer et mangfold som verden aldri før har sett maken til. Kristentroen er idag ikke
lenger Vestens tro, men virkelig internasjonal! 

Her fikk vi møte ansikt til ansikt mennesker som har lidd for sin tro. Som kineseren Cheng som ble pint i kloakkrørene i konsentrasjonsleiren, men som opplevde jubel og lovsang til Jesus Kristus i denne fornedrelsen! Eller som den unge afrikaneren som var den første i sin nasjon som ble frelst. Hans valg innfor en ubønnhørlig domstol var enten å frasi seg Jesus-troen, eller å tilbringe resten av livet i en én-meter høy, mørk fangecelle, eller han kunne velge en øyeblikkelig henrettelse. Den unge afrikaneren valgte å rope høyt til Jesus i rettssalen  med den følge at en forskrekket dommer slapp ham fri umiddelbart. Han trodde den unge kristne mannen var blitt gal!!! I dag har han vunnet 112 landsmenn for Jesus! 

Den lidende menighets kår i verden ble presentert uten akk og sukk. Vi fikk oppleve at lidende kristne er blant dem som er
mest glad i å lovsynge og juble for Jesus!

Store utfordringer 

Utfordringene som ble presentert i konferansen var så store og konsekvensrike at man kunne nesten gitt opp bare ved tanken. Fortsatt 12.000 folkegrupper som ikke har hørt evangeliet. Fortsatt halve jordens befolkning uten kristne i nærheten. Fortsatt åndskonfrontasjoner på alle kontinenter. Men troen på seier ble kraftig styrket ved herlige rapporter om hva Gud gjør i verden i dag. Gjennom enkeltmennesker, gjennom menigheter. Vi opplever i dag en innhøstningstid for evangeliet som verden aldri tidligere har sett.

For pinsevenner og karismatikere var kongressen en sterk oppmuntring til fortsatt å satse på Den Hellige Ånds kraft.
Statistikker ble presentert som viser at halvparten av all kirkevekst i verden i dag, skjer i pinsemenigheter og karismatiske menigheter. Lausanne-kongressen i Manila reflekterte dette så vidt sterkt at europeiske lutheranere fikk en "overraskelse for livet". Kristenheten holder jo på å bli karismatisk!

En rekke viktige temaer ble behandlet under kongressen i Manila. Blant de som fikk størst oppmerksomhet var Den Hellige
Ånds verk i verdensevangeliseringen, Hvordan evangelisere hele jorden før 2000, Modernismens innflytelse i samfunnet,
Mediasamfunnets muligheter, Samarbeid i evangeliseringen, Gode nyheter til de fattige, Evangelisering av jordens storbyer, Overgivelse og forsakelse for verdensevangelisering.

Kongressen utarbeidet et dokument som har fått navnet Manila-manifestet, der de viktigste anliggender blir presentert som
utfordringer til den verdensvide kristenhet. 

Fra norsk pinsevekkelse var det fire deltagere Torill Jahr, Marit Landrø, Egil Svartdahl og Jan-Aage Torp. Dessuten deltok Frank Kaleb Jansen etter særskilt innbydelse fra Den internasjonale Lausannekomiteen.

Konsekvenser

De skandinaviske deltakeres oppfølging av de mange anliggender som ble presentert med ettertrykk i Manila, vil ha stor betydning for evangeliets muligheter i våre land i 1990-årene. Manila-manifestet vil foreligge på de skandinaviske språk med det første. Lausanne©I i 1974 fikk stor betydning i mange land
i den tredje verden. I Norge ble den første kongressen startskuddet for et interkonfesjonelt konferansesamarbeid under navnet Den norske Lausannekomite. Men egentlig fikk ikke Lausanne den avgjørende innflytelse over skandinavisk kristenhet som den burde ha fått med hensyn til radikal evangelisering og menighetsplanting.  

Hvilke konsekvenser en kongress som dette får vil vise seg i løpet av det neste 10-året. Den internasjonale Lausannekomite
vil fortsette sitt arbeid for verdensevangelisering. Skotten Tom Houston tar over stafettpinnen som leder sammen med
formannen Leighton Ford. De vil forsøke å holde visjonene fra Manila levende sammen med 4336 deltakere som nå igjen er
spredt i sine 191 hjemland. Kongressen vil utvilsomt føre til en intensivert innsats for å evangelisere jordens folkeslag
før Jesus kommer igjen. 

Powered by Cornerstone