Verden/Arkiver/Lausannes bønnekongress: Opprop om bønn går ut til alle kristne

Lausannes bønnekongress: Opprop om bønn går ut til alle kristne

Internasjonal bønnekongress i Sør-Korea
Korsets Seier
29. June 1984
Lausannes bønnekongress: Opprop om bønn går ut til alle kristne

Jan-Aage Torp rapporterer fra den internasjonale bønnekongressen i Sør-Korea som ble holdt i pinseuken i regi av Lausannebevegelsen. Jan-Aage var i ledergruppen for kongressen.

Det var den internasjonale Lausannekomiteens "Intercession Advisory Group", ledet av Vonette Bright, sammen med Korean Evangelical Fellowship, som arrangerte denne bønnekongressen som samlet 3000 delegater fra alle kontinenter.

Hensikten var "å generere en bønnevisjon for å fullføre Misjonsbefalingen blant menigheter i hele Kristi Legeme".

Bønn for ulike kontinenter ble fokusert hver dag.

I tillegg til inspirerende og teologisk undervisning fra talere i fellessesjoner fra ulike kontinenter hver dag, møttes delegatene i smågrupper for å søke Guds ansikt daglig.

Erfarne bønneledere ledet workshops om personlig bønneliv, mobilisering av menighetsbønn, bønn i hele byer, og bønn om vekkelse. Talerne inkluderte Dick Eastman, David Bryant. Dr. J. Edwin Orr, Evelyn Christenson, Cottfried Osei Mensah, Dr. David Howard, Dr. Paul Cedar, Dr. Bill Bright, Joy Dawson. Dr. Peter Beyerhaus og Armin Gesswein.

Spesielle sesjoner ble holdt for pastorer, legfolk, unge, kvinner, misjonærer og kristne arbeidere, og blinde og døve. I hver sesjon var deltagerne samlet til konkret og strategisk bønn.

Bønnekongressen nådde sitt klimaks på første pinsedag da tusenvis var samlet i Seoul i forenet bønn for verdensevangelisering. Bønnemøtet ble sendt på tv-link til USA og mange nasjoner.

Programkomiteen for bønnekongressen ville at alle skulle dra hjem til sine land etter å ha møtt Gud og bli utrustet for å mobilisere til verdensevangelisering innenfor sine innflytelsessfærer.

"Historien viser at evangelisering alene sjelden resulterer i vekkelse, men vekkelse produserer alltid evangelisering", erklærte fru Vonette Bright i avslutningsmøtet.

"Åndsdrevet bønn som møter Guds betingelser kan produsere vekkelse. Kristne fra hele verden har øst ut sin energi og finanser inn i evangelisering og disippelgjørende initiativ, ofte med spektakulære resultater. Men når vi ser verdenssituasjonen idag, kan vi spørre hvorfor kristne ikke har større påvirkningskraft", sa Vonette Bright på kongressen.

I programkomiteen for bønnekongressen, og i Lausannekomiteens Intercession Advisory Group, sitter Jan-Aage Torp fra Trondheim, sammen med Vonette Bright og bønneledere som Ben Gray og David Bryant.

Powered by Cornerstone