Verden/Arkiver/Takker nei til rødgrønn kirkeskatt

Takker nei til rødgrønn kirkeskatt

Oslokirken ønsker ikke avhengighet til det offentlige
Vårt Land
21. February 2009

Mens Frelsesarmeen jubler over statsstøtte, betakker Jan-Aage Torp og pinsemenighegten Oslokirken seg for kirkeskatt så lenge de rødgrønne sitter ved makten. 

Takker nei til rødgrønn kirkeskattPinsepastor Jan-Aage Torp sammenlkner regjeringens religionspolitikk med situasjonen for kristne i det tidligere Øst-Tyskland Takker nei til rødgrønn kirkeskatt

Prinsippet har så langt kostet menigheten 100.000 kroner og kan bli revurdert ved et regjeringsskifte. 

Etter å ha lest Vårt Lands nyhet om at Frelsesarmeens barn og unge likevel får 1.2 millioner i statsstøtte, la pastor Torp ut en fyldig kommentar om saken på sin blogg. 

DDR. Her skriver pinsepastoren i Oslokirken at «økonomisk støtte fra slike representanter for statsmakten er en farefull øvelse», og at troikaen Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet «minner til forvekskling om tidligere tiders totalitære regimer i øst der kristendom offisielt var tillatt, bare alt foregikk på statsmaktens premisser». 

Han mener dagens regjering driver en religionspolitikk som gir ham assosiasjoner om situasjonen for kristne i det tidligere DDR.

Torp forteller at Oslokirken sier nei takk til stats- og kommunestøtte, selv om det er deres rettmessige «kirkeskatt».

Ifjor mottok norske trossamfunn utenfor statskirken 335 kroner per medlem i «kirkeskatt«. Med en medlemsutvikling fra rundt 50 i 2005 til 110 i fjor, netyr det at Oslokirken har gått glipp av rundt nærmere 100.000 offentlige kroner som følge av pastorens prinsippfaste holdning,

Farlig lek. Torp bekrefter anslaget og sier han er redd for «den leken som Stoltenberg, Huitfeldt & Co bedriver med «oss» som ikke innehar «et flertallssyn for tiden».»

- Om troikaen vinner valget til høsten, vil deres frimodighet øke, og da gjelder det å ikke være avhengig av statsmaktens penger og aksept, frenmholder Torp. Han mener evangeliet vinner der kristenfolket ikke gjør seg avhengig av statsmakten.

Tvang. Overfor Vårt Land bekrefter Torp at Oslokirken har fulgt prinsipper om nei til kirkeskatt gjennom de fire årene menigheten har eksistert.

- Vi sier ikke prinsipielt nei til all offentlig støtte, men vi vil være sikre på at vi ikke kommer inn i et avhengighetsforhold til det offentlige, slik at vi får problemer hvis en konfliktsituasjon oppstår der det offentlige vil tvinge oss til lydighet gjnenom pengestøtte.

Forundret. Torp sier han er imot statsstøtte til bibelskoler, misjon, og «kirkeskatt».

- Hvis vi får en annen regjering fra høsten 2009, som tydelig tilkjennegir respekten for religiøs utfoldelse og tradisjonell samlivsetikk, vil vi definitivt revurdere dette standpunktet. Penger er ikke roten til alt ondt, men kjærligheten til penger er roten til alt ondt, endog til rødgrønne penger, framholder Torp.

Related documents
Powered by Cornerstone