Verden/Arkiver/Samlende predikantkonferanse

Samlende predikantkonferanse

Norge Idag
04. February 2005

Emanuel Minos og Jan-Aage Torp advarte mot Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp på grunn av deres fiendtlighet mot Israel.

Samlende predikantkonferanseJan-Aage Torp ble takket for klar tale av pinsehøvdingen Johannes Engeli.

Pinsebevegelsens Predikantkonferanse 2005, ble avsluttet i dag. Årets konferanse ble mindre kontroversiell enn de to foregående. Det eneste tegn til uenighet gjaldt Israel.

Predikantene Pelle Hörnmark og Marina Anderson fra pinsemenigheten i Jönköping talte under konferansens første dager. De vitnet om hvordan en tradisjonsrik pinsemenighet, ikke ulik de fleste norske pinsemenigheter, ble endret fra stillstand til fremgang. Deres oppskrift på suksess var å ta tiden til hjelp og jobbe målrettet, uten at eldre medlemmer ble «ofret« i prosessen. 

Pastor Gary Clarke leder den fremgangsrike menigheten Hillsong Church i London. Han overtok en menighet med 100 medlemmer for fem år siden, som nå teller over 4000. Han fortalte historien bak den eksplosive veksten. 

Nytt av året var at Evangeliesenteret ikke deltok i konferansen, noe flere gav uttrykk for at de savnet. 

De to forrige års konferanser var preget av strid rundt predikantene David Cartledge og Christine Caine. Årets konferanse var mer samlende. Det var to saker som skapte temperatur, og begge angikk Israel. Forholdet til Norges Kristne Råd og Kirkens Nødhjelp genererte debatt, og Emanuel Minos og Jan-Aage Torp advarte mot de to organisasjonene på grunn av deres fiendtlighet mot Israel. Generalsekretær Dag Nygård forsvarte de to organisasjonene.

Powered by Cornerstone