Verden/Arkiver/Lausanne II i Manila: Pinsevenner i Lausannebevegelsen

Lausanne II i Manila: Pinsevenner i Lausannebevegelsen

Korsets Seier
04. August 1989
Lausanne II i Manila: Pinsevenner i LausannebevegelsenJack Hayford er en av de mest framtredende pinseledere i USA idag

(Jan-Aage Torp, Korsets Seier) Jan-Aage Torp har fremmet følgende forslag til Den norske Lausannekomites arbeidsutvalg
ved formannen, biskop Bjørn Bue: «Inviter Jack Hayford som en av hovedtalerne under Danvik-møtet høsten 1990! Det vil i så
fall være første gang at en pinsevenn blir innbudt som internasjonal gjest i Den norske Lausannekomites regi.»

Som pinseforstander og en av de norske deltakere under Lausanne II i Manila, vil jeg få komme med et gledesutbrudd: Det var herlig å være med i en kongress som tvinger nordmenn, så vel pinsevenner som lutheranere, til å ta av seg skylappene!

Lausanne II i Manila bekreftet det alle statistikker har vist: Pinsevekkelsen og den karismatiske vekkelse er på sterk frammarsj over hele jorden, og utgjør sammen med den øvrige evangelikale kristenhet en misjonsbevegelse som vil kunne evangelisere hele jorden innen år 2000!

Forsiktig karismatikk

Hva var det egentlig som skjedde av "karismatiske" fenomener i Manila, som har fått norske lutheranere til å føle seg manipulert og overkjørt? Ytterst lite!

Pastor Jack Hayford som vel er den mest framtredende pinseleder i USA i dag, talte i ett møte om åndsfylde på en klar, pinsevennsk måte, dog uten tegn til å ville provosere noen. Jeg satt imellom to norske statskirkeprester i dette møtet, og begge to virket positive til kveldens karismatiske forkynnelse: "det er jo tross alt en pinsevenn!". I den avsluttende del av møtet ledet Hayford i noen lovsanger, og han oppfordret de 4336 kirkeledere fra hele verden til å åpne seg for hverandre i gjensidig forbønn. Hadde
dette vært 4336 misjonssambands- eller santalmisjonsungdommer, kunne jeg nok ha forstått Egil Grandhagen og Kirsti Mosvolls
reservasjoner. Men åndelige ledere i en internasjonal konferanse må da kunne tolerere de forskjellige uttrykksformer som hører hjemme i Lausannebevegelsen! Hvis Grandhagen og Mosvolls reaksjoner er så sterke som de framkommer i Vårt Lands oppslag av 17.juli, tror jeg de vil få problemer med å delta internasjonalt i noe annet enn lutherske fora i årene som ligger
foran! Og selv det vil vel kunne bli vanskelig...

Peter Wagner uttrykte seg svært frimodig, kanskje også provoserende, i ett rapportmøte. Men i andre møter ble det sagt ting som var tydelige irettesettelser av den karismatiske bevegelse. Det framkom sterke uttalelser om mange emner i Manila, men dette var med på å vise spennvidden i den evangelikale bevegelse, og skapte etter min vurdering den klare, ryddige atmosfære som Den Hellige Ånd kan trives i. 

Lausanne i Norge

"Hører pinsevekkelsen til Lausannebevegelsen?" spør Oddvar Johansen i et engasjert innlegg i Vårt Land den 28.juli. Jeg er iallfall overbevist om at pinsevennene trenger Lausannebevegelsen. Jeg nyter i dag godt av verdifulle impulser jeg har fått gjennom 10 års deltakelse i den norske Lausannekomite. Selv om de karismatiske innslag i norske Lausannefora har vært altfor beskjedne, vil jeg uforbeholdent si at norske pinsevenner trenger Lausannebevegelsen! Vi har mye å lære av Egil Grandhagen og Kirsti Mosvoll, samt de internasjonale ledere som presenterer viktige anliggender annethvert år på Danvik©møtene. Samtidig vil jeg påstå at den norske Lausannebevegelsen trenger pinsevenner og karismatikere, og slett ikke bare som statister! 

Under Lausanne II i Manila dristet jeg meg til å fremme følgende forslag til Den norske Lausannekomites arbeidsutvalg
ved formannen, biskop Bjørn Bue: Inviter Jack Hayford som en av hovedtalerne under Danvik-møtet høsten 1990! Det vil i så
fall være første gang at en pinsevenn blir innbudt som internasjonal gjest i Den norske Lausannekomites regi. Jeg tror at
endog biskoper, prester, generalsekretærer og emissærer i Den norske Kirke vil ha en hel del å lære av en representant for
verdens hurtigst voksende evangelikale bevegelse!

Jeg regner med at dette forslaget blir gitt en seriøs og positiv behandling!

Powered by Cornerstone