Verden/Arkiver/Pinsehøyskolen lanseres

Pinsehøyskolen lanseres

Norge Idag
05. February 2004

Predikantkonferansen, Oslo (Norge IDAG): Pinsebevegelsens høyskole ble torsdag ettermiddag presentert for pinsebevegelsens ledere. Pastor Øystein Gjerme, som i disse dager planter ny menighet i Bergen har planen klar for å sikre at skolen ikke skal preges av tidsånd og sløvhet, men av pinsevekkelse.

Pinsehøyskolen lanseres

- Vi har fått tydelige meldinger fra bevegelsen om trening i teologi og ledelse. Men dette skal ikke bli en skole som er inngangsporten for å gjøre tjeneste i pinsebevegelsen, sa Gjerme, som erkjenner at det er utfordrende å etablere en akademisk institusjon i en bevegelse som ikke har akademisk tradisjon.

- Vi legger dette opp slik at vi får den tid vi trenger for at det ikke skal føre til konlikt mellom generasjonene i bevegelsen, mellom de som ikke har fått teologisk utdannelse, og de som nå vil komme til å få det. 

Pinsehøyskolen er for tiden inne i en prosess der man, i samarbeid med Menighetsfaktultetet skal sikre fremtidige lærere ved at disse utdannes til master- og doktorgradsnivå. Gjerme fortalte videre at man har en intensjonsavtale med Assemblies of Gods teologiske seminar i Springfield, Regent University i Virginia Beach, Menighetsfakultetet i Oslo. 

- Elever ved høyskolen, skal ha praksis i karismatiske menigheter, bønnefellesskap, disippelgjøring på dypet av deres liv. Slik har vi tro på, og bønn om at vi skal bevare hjertet i skolen. 

Pastor Jan-Aage Torp fra Oslokirken holdt et innlegg om viktigheten av troskap mot Bibelen. Han viste til teologiske høyskoler verden over hvor utgangspunktet var bibeltroskap, men gjennom tidens løp har det tilkommet liberalisering og lefling med sekulær humanisme. Han advarte også mot faren ved at man lar seg prege av tidsånden. 

- Pentekostal teologisk utdanning er helt forskjellig fra luthersk teologisk utdanning, i det at den har livskraft, og preg av Den Hellige Ånd, sa Torp.

Powered by Cornerstone