Verden/Arkiver/Pinsebevegelsens manndomsprøve

Pinsebevegelsens manndomsprøve

Jan-Aage Torp
30. March 2006
Pinsebevegelsens manndomsprøve

(Kommentar i Norge Idag): Fredag 31. mars nydannes Norske Kirkers Råd (NKR) - med norsk pinsebevegelse som medlem. Avstemningen under Predikantkonferansen 2006 ga et solid flertall til medlemsskaps-linjen, anført av sentrale pinseledere.

Mange års motstand mot Pinsemedlemskap i forløperorganisasjonen (Norges Kristne Råd) ble omgjort ved argumenter om at Pinsebevegelsen måtte komme ut av isolasjon, at vi ikke har noe valg når Frikirkerådet opphører osv. Hovedtalsmennene hoppet behendig over de teologiske problemene ved medlemsskap, og konsentrerte mye av sin argumentasjon rundt Pinsebevegelsens mulighet til å øve påvirkning - ikke minst takket være konsensusprinsippet som ville fungere som en vetorett. 

Nå er sannhetens time kommet. Fredag 31. mars nydannes Norske Kirkers Råd.

Her vil Pinsebevegelsens ledere straks komme opp til sin første manndomsprøve - en slående klar test på om man mente alvor med forsikringene om at konsensusprinsippet ville bli benyttet i viktige saker for bevegelsen.

Manndomsprøven gjelder NKRs forhold til Kirkenes Verdensråd.
Noen uker før Predikantkonferansen hadde jeg et nyttig møte i Kirkens Hus med NKRs generalsekretær Ørnulf Steen. Om forholdet til Kirkenes Verdensråd forsikret han at det nydannede NKR ville videreføre det gamle NKRs forhold til verdenskirkerådet. På KVs egen nettside figurerer NKR (Christian Council of Norway) på listen over «national council bodies» som er tilsluttet KV.

Under Predikantkonferansen svarte Dag Nygård offentlig på mitt spørsmål om NKRs forhold til KV ved å avsanne at NKR har noe formalisert forhold til KV. Denne desinformasjon ble stående som et faktum under Predikantkonferansen, og er heller ikke etterpå blitt beriktiget.

Fredag 31. mars har Pinsebevegelsen som nytt medlem i NKR anledning til å avvise at NKR skal videreføre forholdet til KV. På grunnlag av konsensusprinsippet kan vår bevegelses representanter kreve at NKR ikke skal ha en slik formalisert tilknytning.

I 1974 tok fremtidsrettede, bibeltro og teologisk velskodde ledere som Billy Graham, John Stott og biskop Erling Utnem et kraftig oppgjør med Kirkenes Verdensråd ved å avholde Lausannekonferansen som skapte et internasjonalt alternativ til KVs religiøse synkretisme.

KV strever hardt med å rekruttere medlemmer, men har ikke tatt fundamentale oppgjør med sin bibeloppløsende og frelsesfornektende teologi.

Under KVs store konferanse i Brasil i februar 2006 tok endog generalsekretæren avstand fra pentekostal teologi og praksis i ledende karismatiske menigheter.

Vi er mange som venter i spenning på pinseledernes veivalg i Norske Kirkers Råd fredag 31.mars.

Powered by Cornerstone