Verden/Arkiver/Mektig, ny reformasjon

Mektig, ny reformasjon

Jan-Aage Torp
13. October 2012

En ny reformasjon av den kristne kirke pågår i disse dager verden over, og så langt i Europa har vi knapt merket noe til det. Men nå kommer den for fullt!

Mektig, ny reformasjonDr. Peter Wagner

Min mentor – og åndelige far – Dr. C. Peter Wagner (82) er viden anerkjent som verdens fremste kirkevekstforsker. Inntil 1999 var han professor i kirkevekst ved Fuller Theological Seminary i Los Angeles, en skole som endog har utdannet mange biskoper, prester og predikanter i Norge, deriblant meg.

I 1996 valgte Peter Wagner å gi den verdensvide nyreformasjonen benevnelsen, “Den nye apostoliske reformasjon” (“The New Apostolic Reformation”). Ingen tvil om at denne reformasjon er en forsterkning av den pinsekarismatiske vekkelsen, som ifølge statistikeren David B. Barrett vil telle 740 millioner mennesker innen år 2025, den nest største kristne bevegelse i verden etter romerkirken.

Det spesielle ved “Den nye apostoliske reformasjon” er at den går betydelig lengre enn den klassiske pinsebevegelse og kirkesamfunnene i utøvelse av Bibelens budskap, kirkelige strukturer, og den karismatiske dimensjon.

Selve benevnelsen “Den nye apostoliske reformasjon” omfavnes av de færreste apostler, men likevel anerkjenner vi Wagners beskrivelser og verdier.

Dr. Wagner har formulert følgende definisjon av «Den nye apostoliske reformasjon»:

“Den nye apostoliske reformasjon er et ekstraordinært verk av Gud som begynte ved slutten av det tjuende århundre, som i stor grad endrer den protestantiske kristendommens skikkelse verden over. I nesten 500 år har kristne menigheter stort sett fungert innenfor tradisjonelle kirkesamfunnsstrukturer av en eller annen sort. Særskilt fra 1990-tallet, men med røtter tilbake i nesten 100 år, har nye former og operasjonelle prosedyrer begynt å stige frem på områder som lokal menighetsledelse, relasjoner mellom menigheter, finanser, evangelisering, misjon, bønn, lederskapsutvelgelse og -trening, betydningen av overnaturlig kraft, lovsang og andre viktige aspekter av menighetslivet. Noen av disse forandringer finner sted innenfor kirkesamfunnene, men aller mest fremstår de i løst strukturerte apostoliske nettverk. I nesten alle regioner på jorden utgjør disse apostoliske menigheter det hurtigst voksende segment av kristendommen”.

Den lutherske reformasjonen nådde Norge i sin tid. Nå vil vi se en ny tid av apostolisk reformasjon.

Igår skrev Peter Wagner et personlig brev til meg der han oppmuntret meg i tjenesten, og han var spesielt begeistret for artikkelen jeg skrev i Aftenposten om «Maktens problemer».

Powered by Cornerstone