Verden/Arkiver/- Motbydelig av Lønning

- Motbydelig av Lønning

Avisen Dagbladet
25. January 1999

Medlem av verdikommisjonens styringsgruppe, sosialmedisiner Per Fugelli, kaller tidligere biskop Per Lønnings tro på helbredelse av homofile for motbydelig, intolerant og fundamentalistisk.

- Motbydelig av LønningSkjermbilde av Per Fugelli fra TV2

Av LAJLA ELLINGSEN

- Jeg slutter aldri å forundre meg over mangelen på kristent sinnelag blant kristne, tordner Per Fugelli. Han er rystet etter å ha lest gårsdagens Dagbladet hvor tidligere biskop Per Lønning forteller at han har tro på at homofile kan helbredes. 
- Det Per Lønning gjør mot homofile, er det verste noen kan gjøre mot et menneske. 
- Han kaller friske mennesker syke og krenker dem ved å påføre dem et behandlingsbehov. Den ufølsomheten som ligger i denne type utspill, skremmer meg, sier Per Fugelli, professor i sosialmedisin. 
Han frykter at nettopp slike uttalelser kan gjøre homofile syke. 

- Folkeskikk 
- Lønning og Co. skaper selv et behandlingsbehov ved å gjøre homofili til en sykdom i stedet for å naturlig godta homofile som en del av et stort og mangfoldig fellesskap. Fagfolk skjemmes i dag over at man for 30 år siden faktisk definerte homofili som en sykdom. 
- Du mener at Per Lønning er intolerant? 
- I aller høyeste grad. Men ikke bare det. Han mangler en alminnelig type folkeskikk. 

Verdispørsmål 
- Er dette et verdispørsmål? 
- Selvfølgelig. Dette er et verdispørsmål av første orden - på linje med rasisme. Det er de samme forkastelige holdningene som ligger til grunn - forakten for annerledeshet. Lønning bryter fundamentalt med en grunnleggende verditoleranse, mener Fugelli. 
- Er spørsmålet diskutert i verdikommisjonen? 
- Nå er dette så nytt at det har vi ikke. Men det er nettopp slike spørsmål verdikommisjonen prioriterer å arbeide med, sier Fugelli. 

Powered by Cornerstone