Verden/Arkiver/Hellig Åndskonsultasjon i Oslo

Hellig Åndskonsultasjon i Oslo

Åndens gjerning fremmer verdensevangeliseringen
Korsets Seier
14. June 1985
Hellig Åndskonsultasjon i OsloFra venstre Tormod Engelsviken, James Packer og David Wells. De to siste fra USA. (Foto: Jan-Aage Torp)

(Korsets Seier) Den første Konsultasjon om Den Hellige Ånds verk i verdensevangeliseringen, i regi av Lausannekomiteen for verdensevangelisering (LCWE) og World Evangelical Fellowship (WEF) i fellesskap, ble holdt i Oslo i forrige uke, og samlet 50 ledende teologer, missiologer og praktikere fra alle kontinenter til fire intensive dager av rådslagninger. Vår egen Jan-Aage Torp fra Salemkirken, Oslo var i vertskapskomiteen for konsultasjonen i Staffeldtsgaten, sammen med hele den norske Lausannekomite. Den internasjonale konsultasjonskoordinatoren var dr. Tormod Engelsviken.

Hensikten med konsultasjonen var å utforske spørsmål som er aktuelle utfra bibelstudier og nåtidige erfaringer av Den Hellige Ånd, relatert til evangelisering og menighetsfornyelse.  Møte ble arrangert av LCWE Theology Working Group og Theological Commission of the World Evangelical Fellowship. Blant temaene som ble presentert og diskutert var “Den Hellige Ånd i Skapelsen og Guds forsyn", “Den Hellige Ånd i Guddommen", “Den Hellige Ånd i Kristus og i kristne", "Er Pinsebevegelsen en fortsettelse av kirkefedrene?", "Demoniske krefter i verden", "Åndens gaver", "Tunger og profeti", "Fornyelse av menighetens liv og tjeneste". "Fornyelse av fellesskap og enhet", "Folkekirken i Tyskland", "Hellighet og livsstil", og spørsmålet "En spesiell utøsning av Den Hellige Ånd i endetiden?"

-Det var en enestående tid av åndelig åpenbaring og deling, sier unge pastor Jan-Aage Torp. -Blant deltagerne var John Wimber fra den anerkjente Vineyardmenigheten i Los Angeles som berører verden med tegn, under og kirkevekst. General Superintendent for Assemblies of God, Thomas Zimmermann, var med oss hele tiden, og endog den konservative teologiforskeren, James (J.I.) Packer. De var uenige i mange spørsmål, men de lærte hverandre også å kjenne, og det er et viktig steg, hevder Jan-Aage Torp, som tok seg personlig av John Wimber under hele hans opphold. Han hentet ham på flyplassen, og kjørte ham tilbake dit da uken var omme. Andre ledere som deltok var, blant andre, Leighton Ford, Tokunbih Adeyemo, Akira Izuta, Knut Jorgensen, Myung Hyuk Kim, Ada Lum, Bruce Nicholls, Emilio Nunez, John Reid and David Wells, William Menzies, Peter Kuzmic, Olof Djurfeldt, Oskar Skarsaune, Roberta Hestenes og Johannes Hasselhorn.

-Vi var privilegert i Salemkirken over å ha Thomas Zimmermann som predikant i begge møter på søndag, og han ble meget vel tatt imot. Dernest samlet vi på mandag kveld omlag 100 predikanter fra Osloregionen til en tid av samtale og fellesskap med Zimmermann. Det var også en storartet kveld! erklærer Jan-Aage Torp.

Fra venstre Tormod Engelsviken, James Packer og David Wells. De to siste fra USA. (Foto: Jan-Aage Torp)
Powered by Cornerstone