Verden/Arkiver/Jeg tok feil, Aril

Jeg tok feil, Aril

Jan-Aage Torp
19. September 2006
Jeg tok feil, ArilAril Edvardsen

Pastor i Oslokirken, Jan-Aage Torp angrer på at han i en artikkel i 2004 tok et oppgjør med den han kalte synkretisme, av evangelist Aril Edvardsen. De to har hatt et lengre møte, der de har lagt stridigheter bak seg. Les Torps blogg i Norge Idag, der han forklarer:

I 4 1/2 time torsdag kveld 8.juni satt jeg i en personlig samtale på Olavsgaard Hotel utenfor Oslo med evangelist Aril Edvardsen som har fått stor betydning for mitt liv.

Bakgrunnen for samtalen er at jeg flere ganger gjennom de siste årene har kritisert Edvardsen offentlig for hans utspill og initiativ. Det mest iøynefallende var vel da jeg i september 2004 gikk til et bredsides angrep på ham for hans «synkretisme» – dvs religionsblanding med islam. Jeg bygde kritikken på referatene i bladet Troens Bevis fra den sommerens stevne i Kvinesdal, referater som jeg fortsatt mener gir en skjev fremstilling av Aril Edvardsens syn og praksis, og som således kan gi grobunn for spørsmålstegn, undring og kritikk.

«Hjerte» for mennesker

Poenget med denne artikkelen er likevel å fortelle at jeg nå ser annerledes på Aril Edvardsen.

Jeg forstår hans «hjerte» for mennesker innenfor alle religiøse tradisjoner, inklusive sekulære nordmenn som Steffen Tangstad og Hjallis!

Aril Edvardsen fortalte meg at han vil bruke resten av sitt liv til å fortelle Ola & Kari Nordmann om den virkelige Jesus! Han vil ikke kaste bort sitt liv på kirkepolitikk og debatter som tar fokuset vekk fra Jesus.

Substans

Aril Edvardsen ga meg etterpå en bok han skrev på engelsk i 2005 som heter «Bridges to the Kingdom» (=Broer til Guds rike). Han viser her hvordan en kristen kan formidle Jesus til mennesker innenfor de forskjelligste religioner. Her syder det av kjærlighet til mennesker.

Men her er mer enn glødende følelser og nostalgiske tanker. Her er evangelisk substans.

Aril Edvardsen leverer en troes-erklæring om Bibelen som nesten savner sidestykke blant nåtidige karismatiske ledere i Norge. Hør her (min oversettelse til norsk fra side 28 i «Bridges to the Kingdom»):

«Alle forstår at vi kan finne ord og budskap fra Gud og om Gud i kristne bøker og litteratur. Men personlig tror jeg at bare Bibelen er Guds ufeilbare Ord».

Med troen på Bibelen som Guds ufeilbare Ord i bunnen, da er det mulig å bevege seg med stor frimodighet i evangeliseringsoppdraget. I vår tid er det mange ivrige predikanter som mangler denne substans i synet på Bibelen. Da kan det bli mye spennende metodikk og retorikk, men uten den bibelske substans som faktisk gjør at Jesus blir stående som den eneste vei til Gud.

Med utgangspunkt i sitt bibelsyn har Edvardsen et tindrende klart, substansielt budskap å formidle (min oversettelse til norsk fra side 18 i «Bridges to the Kingdom»):

«Det viktigste for meg er å forkynne evangeliet. I et nøtteskall er Johannes 3:16 mitt fundament. Jeg kan ikke være ett i Kristus med en muslim eller hindu, eller en ateist. Jeg kan bare være ett i Jesus med de som tror på Jesus som verdens Frelser».

Her slår Aril Edvardsen fast det evige budskapet. Med dette utgangspunktet kan evangelister gå dristig og frimodig frem for å vinne verden for Jesus!

Tilgi meg, Aril!

Jeg vil benytte anledningen i denne spalten til å be Aril Edvardsen om tilgivelse for at jeg dømte ham uten grunn.

Kan du tilgi meg, Aril?

Jeg gleder meg til å formidle evangeliet om Jesus overfor nordmenn og våre nye landsmenn i årene som ligger foran.

Powered by Cornerstone