Verden/Arkiver/«Vi ønsker ikke å bli et nytt kirkesamfunn» - Torp på Predikantkonferansen

«Vi ønsker ikke å bli et nytt kirkesamfunn» - Torp på Predikantkonferansen

Korsets Seier
16. February 2001

Jan-Aage Torp ivrer for levende menigheter. Hvordan skal vi forhindre at norsk pinsevekkelse blir et kirkesamfunn, spurte Jan Aage Torp i predikantkonferansens siste sesjon.

«Vi ønsker ikke å bli et nytt kirkesamfunn» - Torp på Predikantkonferansen

Av Oddvar Johansen, Korsets Seier

Torp uttrykte bekymring over at det i dag er et rop etter ønsket om å bli anerkjent som Norges største frikirkesamfunn. I sitt innlegg sa han at pinsebevegelsens grunnleggere i Skandinavia, T.B. Barratt og Lewi Pethrus, begge kjempet aktivt mot kirkesamfunnstanken, fordi de ikke fant belegg for dette i den første kristne menighet.

Frie menigheter står sterkt

– Helt siden den gang har den selvstendige menighetstanken stått sterkt i pinsebevegelsen i Norge, og det gjør det enda, kunne Torp slå fast.

Han sa at vi trenger å bli mer frimodige på den arv vi har fått, og mente at det går an å kalle seg en vekkelsesbevegelse, ikke bare i navnet, men også i gavnet.

Han mente at formålet med kirkesamfunnstanken er å kontrollere, konservere og selvoppholdelse, samt å sette opp regler for bevegelsens liv og virke. Men Gud arbeider ikke alltid etter våre avgrensninger, slo han fast.

Vekkede individer

Det som karakteriserer vekkelsesbevegelsen er vekkede individer som elsker hverandre fordi de elsker Jesus. Det preges av en sterk åpenbaring i Guds ord, der målet er å gjøre folk til disipler.

Det at den lokale menigheten er den høyeste instans å forholde seg til, vil måtte bety at pinsemenighetene blir mindre dogmatiske og noe forskjellig i sin stil og forståelse. Men det gjør ingen ting når de er bygd på klippen Jesus Kristus, mente han.

Torp etterlyste trangen etter å gjenvinne kampånden i pinsebevegelsen, og ikke først og fremst tenke på den organisatoriske siden av vårt arbeid.

Powered by Cornerstone