Verden/Arkiver/Torp i Klassekampen: På tide å forlate EØS?

Torp i Klassekampen: På tide å forlate EØS?

Jan-Aage Torp
23. February 2012
Torp i Klassekampen: På tide å forlate EØS? Torp i Klassekampen: På tide å forlate EØS?Jan-Aage Torp i lanseringsintervju i VG i 1994 vedrørende bestselgeren «Skjebnevalg - Norge og EU»

Før folkeavstemningen om EU utga Finn Jarle Sæle & jeg bestselgeren, "Skjebnevalg - Norge og EU" (Rex Forlag 1994). Vi talte midt imot media, næringslivet  og stortingsmakta: Fornuftsargumenter imot medlemsskap, ikke minst det demokratiske underskuddet med maktkonsentrasjon i Europakommisjonen, og det altfor ambisiøse samarbeidet på felt etter felt. Vi stilte spørsmålstegn ved om vår grunnlov gir grunnlag for å oppgi suverenitet så fullstendig. Fortsatt er mye uavklart i forholdet mellom nasjonal selvråderett og overnasjonale forpliktelser. Vi drøftet om EUs manglende verdifundament i etikk og moral kunne føre til skjevheter med virkninger endog økonomisk. Penger var EU-fedrenes egentlige idé, og penger er selve problemet i disse dager! Mammon kalte Jesus det (Matteus 6:24).

Vi hadde bare noen ord om Bibelen og profetier. Men sensasjonsmakere lagde toppoppslag i riksmediene med advarsler om "Dyret i Åpenbaringen".

Spesielt minnes jeg Aftenpostens harsellas ved Knut Bøckmann 27/8-1994: "Debatten antar dyriske dimensjoner", der avisen fremstilte Sæle & Torp i et useriøst lys.

Blant mine respektfulle meningsmotstandere var Kåre Kristiansen, som trodde på Europa som idé, i utvidet forstand. Kristiansen og jeg hadde gode samtaler da vi møttes til debatt i by etter by.

For å redde Norges forhold til EU har Norge satset på EØS, så nesten all lovgivning og riks-administrasjon egentlig blir besluttet i Brüssel, og vi tar kostnadene. Koblet med Schengen er grensene knapt våre egne.

Her har Kjell Magne Bondevik gått i bresjen.

Til tross for gode intensjoner har Kristiansen og Bondevik tatt feil!

Norges nei til EU var nødvendig.

Men ja-et til EØS er fortsatt skjebnesvangert.

Og tilslutningen til Schengen har fjernet våre grenser og sikkerhet.

Idag koster det lite å tale imot EU. Meningsmålinger har falt i takt med økonomien i Dublin, Aten, Roma, Lisboa, Madrid, Paris... 75% sier nei i januar 2012. Audun Lysbakken avlyste 17/1 på Twitter hele EU-prosjektet: "Sett meningsmålingene? Norge blir ikke EU-medlem. Derfor bør vi også kunne diskutere EØS med lavere skuldre".

Debatten bør komme igang. Europautredningen gir et grunnlag.

Men snarest er det tid for ikke bare prat, men handling.

Norge bør forlate EØS, før det får irreversible konsekvenser.

Schengen bør revurderes. Jeg er positiv til menneskeretts-orientert og harmonisk innvandring i pakt med internasjonale konvensjoner. Men ikke oversvømmelse og profittjag som idag.

Storbritannia og Irland har vist at det er mulig å samarbeide internasjonalt uten å bøye seg for Schengen-reglene.

Trolig tar det tid å forlate EØS, parallelt med fremforhandling av handelsavtaler med landene i Eurosonen. Schengen-tilslutningen må endres. Disse prosesser bør begynne, iallfall etter stortingsvalget, om folket taler tydelig.

EU har utviklet seg til et flerhodet dyr - et udyr? Om det er "Dyret i Åpenbaringen", vet jeg ikke.

Her gjelder regelen: Det er ikke for sent å snu.

Powered by Cornerstone