Verden/Arkiver/Erna Solberg og Gordon Brown: Vil sikre utdannelse til 800 millioner fattige barn

Erna Solberg og Gordon Brown: Vil sikre utdannelse til 800 millioner fattige barn

Jan-Aage Torp, Norge Idag
29. November 2016

Statsminister Erna Solberg og Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown har forenet sine krefter. De vil ha storstilt satsing for å sikre utdannelse for 260 millioner barn som aldri fullfører sin skolegang, samt 500 millioner som ikke får utdannelse av tilstrekkelig kvalitet.

Erna Solberg og Gordon Brown:  Vil sikre utdannelse til 800 millioner fattige barnFROKOSTMØTE: Tidligere statsminister i Storbritannia Gordon Brown, som nå er FNs spesialutsending for utdanning og leder av den internasjonale utdanningskommisjonen, og statsminister Erna Solberg innledet på Civita-frokost i Oslo forrige fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Av Jan-Aage Torp, Norge Idag

Dette kom frem under et frokostmøte i regi av Civita der FNs spesialutsending for utdannelse, leder av den internasjonale utdannelseskommisjonen «The International Commission on Financing Global Education Opportunity» og tidligere statsminister i Storbritannia, Gordon Brown, samt statsminister Erna Solberg innledet.

GLOBAL KRISE?

Spørsmålet de stilte var om vi styrer mot en global utdannelseskrise idet over 800 millioner barn vil mangle utdannelse i 2030, noe som kan lede til en eksplosiv situasjon med større ulikhet, konflikter og migrasjon.

Statsminister Erna Solberg hevdet at utdannelse er det aller viktigste for å bringe økonomisk vekst i utviklingsland. Erfaringsvis fører det til bedre inntektsutjevning. Hun viste til at hennes regjering har prioritert å bevilge penger til utdannelse av barn i den fattigste del av verden.

– Det er rett og slett en investering i mennesker! sa Norges statsminister til applaus i Cafe Christiania i Oslo som var stappfull med 350 deltagere. Tenketanken Civita ledes av grunnleggeren Kristin Clemet, og frokostmøtet denne gangen hadde med kjente folk som tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Stein Erik Hagen (Rimi-Hagen).

PRIVATE AKTØRER

– Fattige land som investerer i utdannelse vil få økte inntekter, og både skatte- og skolereformer og økt privat finansiering må til, mente Gordon Brown som møtte motstand fra norske lærerorganisasjoner mot hans forslag om å inkludere private aktører som leverandør av utdannelsestjenester. Han foreslo også at landene må innføre tester og målinger for å vurdere kvalitet og læring.

– Det er en skandale at 500 millioner barn går ut av skolen uten grunnleggende kunnskaper. Om denne tendensen fortsetter, vil situasjonen i 2030 være den at 70 prosent av barn i lavinntektsland ikke vil tilegne seg kompetanse på grunnskolenivå, sa Brown.

– Selv om skoler skal være sikre steder, ifølge Menneskerettighetskonvensjonen, så bruker partene i kriger og konflikter skolene strategisk. Angrepene på lærere og elever øker, fortsatte Brown, som ikke tegnet et positivt bilde av den globale utdannelsessituasjonen.

10-DOBLING AV INNTEKTER

- For hver eneste dollar som investeres i et ekstra skoleår, spesielt for jenter, vil det gi 10 dollar i økte inntekter og helsefordeler i lavinntektsland, ifølge rapporten fra den FN-oppnevnte utdannelseskommisjonen.

Kommisjonen mener det er mulig å gi alle barn og unge et godt skoletilbud innen en generasjon, og lanserer begrepet «læringsgenerasjon». De foreslår at utviklingsland og det internasjonale samfunn skal inngå en finansieringsavtale gjennom endringer på fire områder: Ytelse, innovasjon, inkludering og finansiering.

Kommisjonen mener også at de fattige landene må forplikte seg til reformer og økt skattlegging, og motvirke korrupsjon og sløsing. Når landene har forpliktet seg til å investere og reformere utdannelsessystemet, foreslår kommisjonen at det internasjonale samfunnet kan hjelpe til med finansieringen, blant annet gjennom finansieringsbanker.

Related documents
Powered by Cornerstone