Verden/Arkiver/Dag Nygård: Norges Kristne Råd, KV og Jan-Aage Torps etterrettelighet

Dag Nygård: Norges Kristne Råd, KV og Jan-Aage Torps etterrettelighet

04. April 2006
Dag Nygård: Norges Kristne Råd, KV og Jan-Aage Torps etterrettelighet

(Tilsvar i Norge Idag): I en artikkel i Norge IDAG 31.03.06 med tittelen «Pinsebevegelsens manndomsprøve i Norske Kirkers Råd» fremsetter Jan-Aage Torp to uriktige påstander om min påståtte desinformasjon om Norges Kristne Råds (NKR) forhold til Kirkenes Verdensråd (KV).

Tekst: Dag Nygård, gen.sekr. Norges Frikirkeråd

Torps poeng er at jeg ved en bevisst feilinformasjon har bidratt til at Pinsevennenes Predikantkonferanse har fattet beslutning om å støtte fusjonen av Norges Frikirkeråd og Norges Kristne Råd på feil grunnlag.

Torp skrev bl.a.: «Under Predikantkonferansen svarte Dag Nygård offentlig på mitt spørsmål om NKRs forhold til KV ved å avsanne at NKR har noe formalisert forhold til KV. Denne desinformasjon ble stående som et faktum under Predikantkonferansen, og er heller ikke etterpå blitt beriktiget.»

Torps første uriktige påstand er at jeg offentlig skal ha besvart et spørsmål fra ham ved ovennevnte anledning. Jan-Aage Torp stilte ikke undertegnede et eneste spørsmål om NKRs formelle tilknytning til Kirkenes Verdensråd. Torp fremsatte som første taler i debatten påstand at NKR var medlem av KV. Dette er følgelig Torps andre feilpåstand. Jeg ble der og da forbauset over dette ettersom jeg kjente til samtalen med gen.sekr. Ørnulf Steen i NKR Torp viser til i sitt innlegg. Steen bekreftet NKRs observatørstatus i KV. I forbindelse med min oppsummering av debatten i predikantkonferansen mente jeg det var grunnlag for å korrigere Torps feilinformasjonen. Jeg avkreftet at NKR var medlem, - noe organisasjonen ikke kan bli ettersom den ikke er en kirke.

Informasjon om NKRs observatørstatus er selvfølgelig tilgjengelig på KVs hjemmeside. Hadde Torp i sitt innlegg kommet med korrekt informasjon om NKRs relasjon til KV, hadde jeg ikke funnet grunn til å kommentere dette. I stedet for å teste andres manndom på denne saken bør Torp bestå sin egen lille manndomstest ved å unnlate å servere uetterretteligheter.

Powered by Cornerstone